U bent van harte welkom bij onze diensten
Iedere zondag om 10:00 en 18:00

Jodocuskerk
Hervormd Oosterland

Jaarthema 2017/18

Gesprekskring

In deze gesprekskring zullen we één keer per maand een hoofdstuk uit het boek “Back to Basics” bespreken. In dit boek worden zeven thema’s besproken die raken aan kernzaken rond geloof en kerk. Denk bijvoorbeeld aan vragen als: Wat betekent Jezus voor mij? Of waarom ga ik eigenlijk naar de kerk? Ik verwacht dat dit boekje een mooi handvat geeft voor goede gesprekken die ons geloof verrijken en onze onderlinge banden verdiepen. Het is af en toe misschien best een pittig boekje, maar samen komen we er wel doorheen. Schaf het alvast maar aan en blader het eens door. De thema’s sluiten daarbij ook prachtig aan bij ons jaarthema ‘een open Huis’.

9789023979746 8248 front

Boek: Dijkstra en Stoppels, Back to Basics; zeven cruciale vragen rond missionair kerk-zijn, Utrecht 2017. (10 euro)

Voorbereiding: 1 hoofdstuk per keer (+/- 20 pagina’s)

 

 

 

 

Tijd en plaats: dinsdagavond 19.45-21.30, consistorie

Data: zie seizoenkalender.                               

 

Leendert van der Werf