U bent van harte welkom bij onze diensten
Iedere zondag om 10:00 en 18:00

Jodocuskerk
Hervormd Oosterland

Jaarthema 2017/18

Gebedskring

Sinds enkele jaren is er in de gemeente een gebedskring. Hierover wordt verschillend gedacht. “Van waarom moet je in de week bij elkaar komen, je kunt thuis toch ook bidden?”, tot gevoelens van hoe waardevol het is om juist ook in de week met elkaar te bidden.
Ook vanuit de Bijbel weten we hoe belangrijk het gebed is. En steeds weer wordt van Jezus vermeld dat Hij biddend de nacht doorbracht!
Er kan specifiek gebeden worden voor leden van zowel de kerkelijke als de burgerlijke gemeente. Maar ook voor (ernstige) situaties eilandbreed, in ons land en wereldwijd.
Bepaalde dingen die niet zo specifiek in de zondagse erediensten worden genoemd kunnen nu wel worden uitgesproken. Er is gezien - bepaalde, zeer zorgelijke, ontwikkelingen in de wereld, maar dat kan ook persoonlijk zijn - alle reden om steeds weer samen te bidden.
Belangrijk voor uzelf en nodig voor de gemeente.
Dit jaar willen we meer ruimte geven voor stil gebed. Gewoon (stil) er zijn is al de moeite waard en u weet hoe meer zielen hoe meer kracht.

De eerste keer dat we bij elkaar komen is op woensdag 2 september om 19.30 uur in de kerk. De andere data vindt u in in de Jaarkalender