U bent van harte welkom bij onze diensten
Iedere zondag om 10:00 en 18:00

Jodocuskerk
Hervormd Oosterland

Jaarthema 2017/18

Catechese

Geloven is niet meer in – in deze tijd. "Geloof jij nog" of "ga jij dan nog naar de kerk" zullen veel jongeren vandaag de dag te horen krijgen. Geloof dat is toch iets voor ouderen toch niet voor ons jongeren.
Vele dingen die tot hen komen, wat ze horen, zien en ervaren kunnen ook hen aan het twijfelen brengen.
Hoe kun je jongeren erbij betrekken zodat ze niet alleen horen maar ook zien wat God ook hen wil geven?. Immers in deze tijd is er zoveel "anders" te zien en via de sociale media komt er zoveel op hen af, niet alleen aan stemmen maar ook aan beelden.
Hoe moet de antenne dan gericht worden zodat we op een goede manier te kunnen horen?

De jongeren willen we ook dit weer handvaten aanreiken, om op een goede manier te kunnen afstemmen, zodat ook zij de goede boodschap kunnen horen en zien.
We volgen daarbij de methode van - Follow Me -, om zo met de onderwerpen die we behandelen, ook een antwoord kunnen geven op de vragen zij op hun leeftijd hebben.

Ook veel mensen in de Bijbel hebben hun vragen gehad, die, verhalen kunnen ons daarbij richting geven.
Door - met horen en zien - geloofsverhalen met elkaar te delen kunnen we steeds meer zien van de rijkdom van het christelijk geloof.
We hopen dat ook jullie als ouders zich willen inzetten om de catechese een kans te geven.
Laten we in ieder geval door stimulering laten zien dat we erin geloven.

Ook dit jaar willen we zondags na de dienst om 11.30 uur weer bij elkaar komen bij elkaar, duur ca. 45 min. Vorig jaar hebben we eerst in twee groepen gewerkt, maar later is dat een groep geworden. Voor zover we dit konden zien werkte dit ook goed.
We zijn blij dat ook dhr. Ad van den Boogaart zijn medewerking wil geven. terwijl ook ds. van der Ploeg heeft aangegeven erbij betrokken te willen blijven.

Dit jaar gaan we in vogelvlucht door de Bijbel heen. We gaan bekende en minder bekende Bijbelverhalen met elkaar ontdekken, zodat je aan het eind van het jaar een mooi overzicht hebt van de inhoud én achter-grond van de Bijbel. Wie weet zijn die verhalen wel leuker en spannen-der dan je denkt. Ontdek het. Een gouden kans! Deze catecheseavonden zijn bedoeld voor alle jongeren uit onze gemeente.

Tijd en plaats: woensdagavond 19.00-20.00 uur, consistorie

Data: zie seizoenkalender.