U bent van harte welkom bij onze diensten
Iedere zondag om 10:00 en 18:00

Jodocuskerk
Hervormd Oosterland

Jaarthema 2017/18

Catechese

Geloven is niet meer in – in deze tijd. "Geloof jij nog" of "ga jij dan nog naar de kerk" zullen veel jongeren vandaag de dag te horen krijgen. Geloof dat is toch iets voor ouderen toch niet voor ons jongeren.
Vele dingen die tot hen komen, wat ze horen, zien en ervaren kunnen ook hen aan het twijfelen brengen.
Hoe kun je jongeren erbij betrekken zodat ze niet alleen horen maar ook zien wat God ook hen wil geven?. Immers in deze tijd is er zoveel "anders" te zien en via de sociale media komt er zoveel op hen af, niet alleen aan stemmen maar ook aan beelden.
Hoe moet de antenne dan gericht worden zodat we op een goede manier te kunnen horen?

De jongeren willen we ook dit weer handvaten aanreiken, om op een goede manier te kunnen afstemmen, zodat ook zij de goede boodschap kunnen horen en zien.
We volgen daarbij de methode van - Follow Me -, om zo met de onderwerpen die we behandelen, ook een antwoord kunnen geven op de vragen zij op hun leeftijd hebben.

Ook veel mensen in de Bijbel hebben hun vragen gehad, die, verhalen kunnen ons daarbij richting geven.
Door - met horen en zien - geloofsverhalen met elkaar te delen kunnen we steeds meer zien van de rijkdom van het christelijk geloof.
We hopen dat ook jullie als ouders zich willen inzetten om de catechese een kans te geven.
Laten we in ieder geval door stimulering laten zien dat we erin geloven.

Ook dit jaar willen we zondags na de dienst om 11.30 uur weer bij elkaar komen bij elkaar, duur ca. 45 min. Vorig jaar hebben we eerst in twee groepen gewerkt, maar later is dat een groep geworden. Voor zover we dit konden zien werkte dit ook goed.
We zijn blij dat ook dhr. Ad van den Boogaart zijn medewerking wil geven. terwijl ook ds. van der Ploeg heeft aangegeven erbij betrokken te willen blijven.

 

Zondag 25 oktober willen we (Leendert van der Werf en Ad van den Boogaart) een begin maken met de catechese. Na de morgendienst ontmoeten we jullie jongeren weer graag in de kerkenraadskamer.
Ook op de catechese willen we met de jongeren kijken naar Bijbelse “Goede en minder goede buren”.  We hopen weer op een goede ontmoeting en gesprekken met onze jongeren en we verwachten ook van u als ouders dat u zich wil inzetten om de catechese een  kans te geven.
Onze jongeren worden via onze “catechese-app” persoonlijk uitgenodigd, mocht uw kind geen bericht ontvangen en toch naar catechese willen, - fijn en natuurlijk van zeer welkom - wilt u dit dan aan ons doorgeven.     
Verdere data zijn vermeld in de seizoenskalender.