U bent van harte welkom bij onze diensten
Iedere zondag om 10:00 en 18:00

Jodocuskerk
Hervormd Oosterland

Jaarthema 2017/18

Bijbelkring

Ook dit seizoen is er weer een bijbelkring, samen onbevangen en met aandacht lezen in de Bijbel, samen de indrukken delen, om zo samen te wandelen over het bouwland van de Bijbel, langs de akker van een evangelie. De velden verkennen om te zien welke “aren” er geraapt kunnen worden. Met een gesprek, soms van hart tot hart, volgen we het Bijbelverhaal. Er kunnen vragen gesteld worden, opmerkingen gemaakt over de dingen die je raakt, maar er kan ook stil geluisterd worden.

Gezien het kader van ons jaarthema

Goede Buren

willen we gebruik maken van het boekje van Henk Binnendijk met de titel: Dubbelportretten.
Bij buren gaat het om 2 of meerdere personen die met elkaar omgaan, soms heel close, elkaar beïnvloedend of tegenover elkaar staand. Weer anderen zitten ergens tussen in. We vinden ze allemaal in de Bijbel. Van hun levens kunnen we leren. Zowel positief als negatief.

We willen weer op dinsdagavond bij elkaar komen van acht uur tot half tien, in de consistorie. De data kunt u vinden in de seizoenkalender en de Kerkbrief.

U/jij wordt dus hartelijk uitgenodigd om (weer) mee te doen.