U bent van harte welkom bij onze diensten
Iedere zondag om 10:00 en 18:00

Jodocuskerk
Hervormd Oosterland

Jaarthema 2017/18

Kringen

In onze gemeente hebben we diverse 'kringen'. De kringen zijn voor een bepaalde doelgroep en hebben een veelal thema dat hier op aansluit. De kringen zijn inspirerend, opbouwend en ook gezellig. Kom naar een kring die bij u past. Hierna vindt u een overzicht van alle kringen. 

We heten u van harte welkom! 

Maaltijden groep

Vorig jaar zijn we voor de eerste keer als maaltijdgroep bij elkaar ge-weest. Dit was een zeer geslaagde avond, het was gezellig om bij el-kaar te zijn en ook nog te genieten van een heerlijke maaltijd. Maar ook de geldelijke opbrengst overtrof alle verwachtingen.

Toen werd al gezegd: dit smaakt naar meer. Hier willen we gehoor aan geven.

Dus hopen we u en anderen weer te ontmoeten op vrijdag 24 februari in de Voorkerk.

Verdere informatie volgt via de kerkbrief.

Geloofsopvoeding

Gespreksavonden voor ouders,

onderwijzende vader

De manier waarop je bezig bent met geloofsopvoeding heeft veel te maken met de manier waarop jij gelooft.
Het begint met jezelf: hoe ben je opgevoed, wat kreeg je mee van het geloof van je eigen ouders, hoe heb je je later ontwikkeld?
Het gaat dus om je eigen leven en hoe heb je leren omgaan met geloof.

En met wat je heb je geleerd en steeds weer leert ga je verder, want stilstand is achteruitgang. In de maatschappij moet je steeds weer leren en bij- en afleren, maar dat geldt zeer zeker ook voor je geloofsle-ven. Ook kinderen ontwikkelen zich, krijgen een eigen interesse, ze gaan puberen...

Hoe is hun belevingswereld als jongeren? Hoe kun je als ouder of grootouder het geloof met je tiener delen? Wat is de rol van de kerk hierin?
Met jullie als ouders met opgroeiende kinderen willen we verschillende mooie en minder mooie kanten van geloofsopvoeding delen. We den-ken aan een twee of drietal avonden. Het zou mooi zijn dat jullie als ouders alle avonden aanwezig zouden kunnen zijn.

De eerste avond is op donderdag 17 november. Overige datum en tijd kunnen jullie vinden in de seizoenkalender.

Geloofsbelijdenis

Belijdenis doen
Belijdenis catechese volgen is samen op weg gaan rond allerlei levensvragen en gesprekken. Het einddoel is, voor wie er aan toe is, belijdenis doen.
Als ook jij ‘ja’ wil zeggen tegen Hem die je vraagt zijn liefde voor jou positief te beantwoorden is dat natuurlijk ook in deze “vacante” periode mogelijk.
Als je informatie wil neem dan contact met de scriba, tel. 642577 of met je wijkouderling.

Je bent van harte uitgenodigd.

De Saelekring

De kerkenraad heeft gevraagd of ik voor het seizoen 2017 - 2018 opnieuw de Bijbelkring in de Saele verzorgen wil. Graag zeg ik ja op die vraag. Het is altijd weer een vreugdevolle zaak elkaar te mogen ont-moeten rond een geopende Bijbel. In de Bijbel kom je nooit uitgelezen en door samen te lezen kun je elkaar ook verrijken en vertroosten. Bovendien is de Bijbel een uniek boek van grote schoonheid door de prachtige teksten die we er in vinden zoals de Psalmen.
De Bijbel is lang niet altijd gemakkelijk te verstaan. Sommige delen zijn vijfentwintig honderd jaar oud en daarnaast geschreven in talen die wij van huis uit niet kennen. Wij moeten het doen met vertalingen en bedenken dat er toen sprake was van een andere cultuur en leefwereld.
Toch blijft het de moeite waard anno 2017 de Bijbel te lezen, want er gaat nog steeds grote geesteskracht uit van dat oude boek. Hoe dat kan? De Bijbel is een boek om te lezen en te leven, want alleen zó ontdek je de grote waarde die er schuilgaat achter de tekst.
Van harte nodig ik u uit om (weer) naar de Saelekring te komen. In overleg willen we afspreken welk Bijbelboek of deel daarvan we samen gaan lezen.
Wanneer? Elke eerste maandagmiddag van de maand.

Tijd? Van 14.00 tot 16.00 uur.
Waar? In de grote zaal van de Saele.

Van harte welkom en ik zie uit naar fijne ontmoetingen!

ds. A. van der Ploeg

Vrouwen-ontmoetings-kring

Dit seizoen zijn er weer verschillende bijeenkomsten op wisselende tijden zodat er ook voor vrouwen met een baan binnen of buitenshuis een mogelijkheid is om aan de kring deel te nemen.

Naast creatief bezig zijn of met elkaar nadenken over een bepaald thema , is ook de ontmoeting belangrijk. Deelname is niet aan leeftijd gebonden en ook gasten zijn van harte welkom.
Alle bijeenkomsten staan vermeld in de seizoenkalender en worden in de kerkbrief en de kerkbode aangekondigd.
We zien uit naar goede ontmoetingen.

Wees hartelijk welkom!!

Rian Bal en Willy van den Boogaart

 

Gebedskring

gebedskringSinds enkele jaren is er in de gemeente een gebedskring. Hierover wordt verschillend gedacht. Van waarom moet je in de week bij elkaar
komen, je kunt thuis toch ook bidden tot gevoelens van hoe waardevol het is om juist ook in de week met elkaar te bidden.

Ook vanuit de Bijbel weten we hoe belangrijk het gebed is. En steeds weer wordt van Jezus vermeld dat Hij biddend de nacht doorbracht!
Er kan specifiek gebeden worden voor leden van zowel de kerkelijke als de burgerlijke gemeente. Maar ook voor (ernstige) situaties eiland-breed, in ons land en wereldwijd.

Bepaalde dingen die niet zo specifiek in de zondagse erediensten wor-den genoemd kunnen nu wel worden uitgezegd. Er is gezien - bepaalde, zeer zorgelijke, ontwikkelingen in de wereld, maar dat kan ook per-soonlijk zijn, - alle reden om steeds weer samen te bidden.
Er is ook ruimte voor stil gebed. U hoeft niets te doen, gewoon (stil) er zijn is ook nuttig en nodig want hoe meer zielen, hoe meer kracht.

De eerste keer dat we bij elkaar komen is op woensdag 31 augustus om 19.30 uur in de kerk. De datums voor de bijeenkomsten vindt u in de Activiteiten kalender

Leendert van der Werf

Ouderenkring

Ook in het komende winterseizoen is er weer de Ouderenkring. Deze staat onder leiding van Hanny Kloet en Riet Beije. Eén keer per maand komen wij als (jongere) ouderen en de wat oudere ouderen van de gemeente bij elkaar in de Voorkerk. Het doel van deze bijeenkomsten gaat ons in de eerste plaats om de ontmoeting met elkaar, het contact. Het is altijd heel goed en gezellig!

Bent u 55-plus, schuif ook eens aan!
Ook niet-gemeenteleden zijn van harte welkom.

Ons samenzijn beginnen we, na het welkomstwoord, altijd met het zingen van een lied, gebed en een korte meditatie. Dan is er pauze met koffie/thee en altijd iets lekkers erbij. Onderwijl wordt er onder elkaar bijgepraat en daar maakt iedereen goed gebruik van!
Het programma na de pauze is gevarieerd. Een quiz, een spel, gratis bingo met prijsjes, een creamiddag en elk seizoen een Zeeuwse middag met steeds een andere invulling. Ook nodigen we wel eens iemand uit die ons iets vertellen kan over een interessant onderwerp, daarbij soms gebruik makend van de beamer.

In december is er traditiegetrouw de Kerstmiddag met liturgie en maaltijd. Het is fijn dat onze kring steeds goed wordt bezocht. Het is ook altijd heel gezellig!

Kom gerust eens een keertje langs en breng dan gelijk ook iemand mee, b.v. uw buurman, buurvrouw, vriendin …..

Voor de onkosten vragen we € 1, - per middag.

Aanvang 14.30 uur – 16,30 uur. Plaats: de Voorkerk.

Wilt u gehaald en/of thuisgebracht worden? Geen probleem! Bel daarvoor gerust naar Riet, tel. 642996

Gesprekskring

In deze gesprekskring zullen we één keer per maand een hoofdstuk uit het boek “Back to Basics” bespreken. In dit boek worden zeven thema’s besproken die raken aan kernzaken rond geloof en kerk. Denk bijvoorbeeld aan vragen als: Wat betekent Jezus voor mij? Of waarom ga ik eigenlijk naar de kerk? Ik verwacht dat dit boekje een mooi handvat geeft voor goede gesprekken die ons geloof verrijken en onze onderlinge banden verdiepen. Het is af en toe misschien best een pittig boekje, maar samen komen we er wel doorheen. Schaf het alvast maar aan en blader het eens door. De thema’s sluiten daarbij ook prachtig aan bij ons jaarthema ‘een open Huis’.

9789023979746 8248 front

Boek: Dijkstra en Stoppels, Back to Basics; zeven cruciale vragen rond missionair kerk-zijn, Utrecht 2017. (10 euro)

Voorbereiding: 1 hoofdstuk per keer (+/- 20 pagina’s)

 

 

 

 

Tijd en plaats: dinsdagavond 19.45-21.30, consistorie

Data: zie seizoenkalender.                               

 

Leendert van der Werf

Catechese

Geloven is niet meer in – in deze tijd. "Geloof jij nog" of "ga jij dan nog naar de kerk" zullen veel jongeren vandaag de dag te horen krijgen. Geloof dat is toch iets voor ouderen toch niet voor ons jongeren.
Vele dingen die tot hen komen, wat ze horen, zien en ervaren kunnen ook hen aan het twijfelen brengen.
Hoe kun je jongeren erbij betrekken zodat ze niet alleen horen maar ook zien wat God ook hen wil geven?. Immers in deze tijd is er zoveel "anders" te zien en via de sociale media komt er zoveel op hen af, niet alleen aan stemmen maar ook aan beelden.
Hoe moet de antenne dan gericht worden zodat we op een goede manier te kunnen horen?

De jongeren willen we ook dit weer handvaten aanreiken, om op een goede manier te kunnen afstemmen, zodat ook zij de goede boodschap kunnen horen en zien.
We volgen daarbij de methode van - Follow Me -, om zo met de onderwerpen die we behandelen, ook een antwoord kunnen geven op de vragen zij op hun leeftijd hebben.

Ook veel mensen in de Bijbel hebben hun vragen gehad, die, verhalen kunnen ons daarbij richting geven.
Door - met horen en zien - geloofsverhalen met elkaar te delen kunnen we steeds meer zien van de rijkdom van het christelijk geloof.
We hopen dat ook jullie als ouders zich willen inzetten om de catechese een kans te geven.
Laten we in ieder geval door stimulering laten zien dat we erin geloven.

Ook dit jaar willen we zondags na de dienst om 11.30 uur weer bij elkaar komen bij elkaar, duur ca. 45 min. Vorig jaar hebben we eerst in twee groepen gewerkt, maar later is dat een groep geworden. Voor zover we dit konden zien werkte dit ook goed.
We zijn blij dat ook dhr. Ad van den Boogaart zijn medewerking wil geven. terwijl ook ds. van der Ploeg heeft aangegeven erbij betrokken te willen blijven.

Dit jaar gaan we in vogelvlucht door de Bijbel heen. We gaan bekende en minder bekende Bijbelverhalen met elkaar ontdekken, zodat je aan het eind van het jaar een mooi overzicht hebt van de inhoud én achter-grond van de Bijbel. Wie weet zijn die verhalen wel leuker en spannen-der dan je denkt. Ontdek het. Een gouden kans! Deze catecheseavonden zijn bedoeld voor alle jongeren uit onze gemeente.

Tijd en plaats: woensdagavond 19.00-20.00 uur, consistorie

Data: zie seizoenkalender.