U bent van harte welkom bij onze diensten
Iedere zondag om 10:00 en 18:00

Jodocuskerk
Hervormd Oosterland

Jaarthema 2017/18

Liturgie

Iedere zondag vinden er erediensten plaats in onze kerk. Hier vindt u de liturgie van de eerst volgende kerkdiensten.

Zondagmorgen 10:00

Zondag 17 december 2017

Ds. C.L. de Rooij Rotterdam


- welkom en mededelingen

- Intochtslied: Gezang 124: 1,2,5

- Stil gebed, votum en groet

- Zingen: Psalm 33: 7,8

- Gebod uit 2 Petrus 3: 8-15a

- Zingen: Psalm 85: 3,4

- Gebed om de opening van het Woord

- Aansteken van de Adventskaars

- Gedicht

- Projectlied: Refrein

- Kinderen gaan naar de nevendienst

- Schriftlezingen: Jesaja 42: 1 – 4, Jona 3, Lucas 1: 30 - 33

- Zingen: Gezang 118: 1

- Verkondiging: ‘Op Zijn wetsonderricht zullen de kustlanden wachten’ (Jesaja 42: 4b)

- Meditatief orgelspel

- Zingen: Gezang 121: 1, 4

- Kinderen komen terug van de nevendienst

- Project KND Gedreven door Gods liefde

- Zingen: Projectlied 17 december + refrein

- Dankgebed en voorbeden

- Zingen: Gezang 281

- Zegen: Amen, amen, amen

Zondagmiddag 18:00

Zondag 17 december 2017

Kerstviering Kindernevendienst

Zingen: Kom binnen, kom binnen

Welkom

Zingen: Komt allen te zamen

Gebed

Zingen: Midden in de winternacht

Schriftlezing: Lukas 2 : 1 -20

Zingen: Nu zijt wellekome

Kerstverhaal

Kinderen en leiding zingen een lied

Gedicht

Zingen: De herdertjes lagen bij nachte

Dankgebed:

Collecte:

Zingen: Ere zij God(staande)

Zegen, aansluitend: Amen, Amen, Amen

Woensdag 1 november  Dankdag

19.00 uur Ds. H.G.W. Groot Karsijn


Dankdag

Inleidend orgelspel

Mededelingen

Aanvangslied Psalm 85: 3,4

Stil gebed

Votum en groet

Zingen Gezang 434: 1,2

Geloofsbelijdenis

Zingen Gezang 247

Gebed om de opening van het Woord

Schriftlezing Johannes 21:1-19

Zingen Gezang 448

Verkondiging

Meditatief orgelspel

Zingen Psalm 68: 7,9

Dankgebed en voorbede, afgesloten met Onze Vader

Inzameling van de gaven

Zingen Gezang 434: 4,5

ZegenLive kerkdienst

Onze erediensten zijn online te volgen. Tijdens de eredienst kunt hier de dienst live volgen.

Voor alle afgelopen diensten klikt u hier

Ziet u geen liturgie ververs dan de pagina, dit kunt u doen met de F5 toets of met de refresh buttom van uw browser

Creche

Voor de kleinsten uit onze gemeente is er iedere zondagmorgen oppas in de consistorie.
De kinderen kunnen daar voor de dienst worden gebracht en na afloop weer worden opgehaald.
Wilt u dat uw kind het eind van de dienst meemaakt, geef het even door aan de leiding en ze worden gelijk met de kinderen van de nevendienst bij u gebracht. Ze wennen dan vast wat aan de kerkdienst en het belangrijkste, ze krijgen zo ook Gods zegen mee.

 

Inlichtingen bij: Rian Bal. tel. nr. 642023.