U bent van harte welkom bij onze diensten
Iedere zondag om 10:00 en 18:00

Jodocuskerk
Hervormd Oosterland

Jaarthema 2017/18

Liturgie

Zondagmorgendienst

Zondag 19 augustus 2018

10.00 uur Proponent H. Klink Ouddorp


Welkom en mededelingen

Intochtslied: Psalm 84 : 1 en 3

Stil gebed, votum en groet

Zingen: Gezang 319 : 1 en 2

Verootmoedigingsgebed

Genadeverkondiging

Zingen: Gezang 319 : 3 en 5

Leefregels

Zingen: Gezang 323 : 6 en 8

Gebed om de verlichting van de Heilige Geest

Schriftlezing: Genesis 48 : 1 - 22

Zingen: Gezang 70 : 1, 2, 4, 5 en 6

Schriftlezing: Matth. 28 : 18 -20

Zingen: Gezang 303 : 2 en 5

Verkondiging

Zingen: Gezang 312 : 1, 2 en 3

Dankgebed en voorbeden

Inzameling van de gaven

Slotlied: Psalm 100 : 2 en 4

Zegen: Amen, amen, amen

Zondagavonddienst

Zondag 19 augustus 2018

18.00 uur Ds. N. de Boo Zeist


Welkom en mededelingen

Intochtslied: Psalm 138 : 1 en 2

Stil gebed, votum en groet

Zingen: Gezang 257

Gebed

Schriftlezing : 1. Koningen 19 : 1- 8

Zingen: Gezang 326 : 1 en 4

Schriftlezing: Handelingen 22 : 22 – 23 – 11

Zingen: Psalm 33 : 4 en 8

Verkondiging tekst Hand. 23 : 11

Zingen: Psalm 121 : 2 en 4

Geloofsbelijdenis

Zingen: EB lied 356 : 1, 2 en 3

Dankgebed en voorbeden

Inzameling van de gaven

Zingen: EB lied 346 : 1 en 3

Zegen: Amen, amen, amen

Extra diensten

Live kerkdienst

Onze erediensten zijn online te volgen. Tijdens de eredienst kunt hier de dienst live volgen.

Voor alle afgelopen diensten klikt u hier

Ziet u geen liturgie ververs dan de pagina, dit kunt u doen met de F5 toets of met de refresh buttom van uw browser

Creche

Voor de kleinsten uit onze gemeente is er iedere zondagmorgen oppas in de consistorie.
De kinderen kunnen daar voor de dienst worden gebracht en na afloop weer worden opgehaald.
Wilt u dat uw kind het eind van de dienst meemaakt, geef het even door aan de leiding en ze worden gelijk met de kinderen van de nevendienst bij u gebracht. Ze wennen dan vast wat aan de kerkdienst en het belangrijkste, ze krijgen zo ook Gods zegen mee.

 

Inlichtingen bij: Rian Bal. tel. nr. 642023.