U bent van harte welkom bij onze diensten
Iedere zondag om 10:00 en 18:00

Jodocuskerk
Hervormd Oosterland

Jaarthema 2017/18

Liturgie

Zondagmorgendienst

Zondag 22 april 2018

10.00 uur Ds. D. Westerneng ‘s Gravenpolder


Welkom en mededelingen

Intochtslied: Psalm 8 : 3 en 4

Stil Gebed, votum en Groet

Gebed

Zingen: Gezang 395 : 1 en 4

Wet

Zingen: EB lied 170

Kinderen gaan naar de nevendienst

Schriftlezing: Genesis 2 : 4b - 17

Zingen: Gezang 86 : 1 en 3

Schriftlezing: Genesis 1 : 26 – 28 en 2 : 18 – 25

Zingen: Gezang 369 ( melodie gezang 416)

Verkondiging

Meditatief orgelspel

Zingen: Gezang 95 : 1 en 3

Kinderen komen terug van de nevendienst

Dankgebed en voorbeden

Inzameling van de gaven

Zingen: Gezang 160 : 2 en 3

Zegen: Amen, amen, amen

Zondagavonddienst

Zondag 22 april 2018

18.00 uur Ds. D.C. Groeneveld Klundert


Welkom en mededelingen

Intochtslied: Psalm 33 : 1 en 2

Stil gebed

Bemoediging en groet

Gebed om de verlichting van de Heilige Geest

Schriftlezing: Ruth 2 : 1 - 13

Schriftlezing: Prediker 9 : 11 – 12

Zingen: Gezang 477

Preek Toevallig??

Zingen: Gezang 427 : 5, 6 en 7

Geloofsbelijdenis

Zingen: EB lied 343 : 1, 3 en 4

Dankgebed en voorbeden

Inzameling van de gaven

Zingen: Gezang 293 : 1, 2 en 4

Zegen: Amen, amen, amen

Extra diensten

Biddag 14 maart 2017

19.00 uur Ds. F. de Ronde Fijnaart


Welkom en mededelingen

Intochtslied: Psalm 84 : 1 en 2

Votum en groet

Zingen: Psalm 84: 4 en 5

Geloofsbelijdenis

Zingen: Gezang 313 : 5,6 en 7

Gebed om de Heilige Geest

Schriftlezing: Marcus 11: 12-25

Zingen: Gezang 39 : 1,2,3 en 4

Verkondiging

Meditatief orgelspel

Zingen: Gezang 48 : 4,9 en 10

Gebeden

Inzameling van gaven

Zingen: Gezang 393 : 1,2,3 en 4

Zegen: Amen, amen, amen

Live kerkdienst

Onze erediensten zijn online te volgen. Tijdens de eredienst kunt hier de dienst live volgen.

Voor alle afgelopen diensten klikt u hier

Ziet u geen liturgie ververs dan de pagina, dit kunt u doen met de F5 toets of met de refresh buttom van uw browser

Creche

Voor de kleinsten uit onze gemeente is er iedere zondagmorgen oppas in de consistorie.
De kinderen kunnen daar voor de dienst worden gebracht en na afloop weer worden opgehaald.
Wilt u dat uw kind het eind van de dienst meemaakt, geef het even door aan de leiding en ze worden gelijk met de kinderen van de nevendienst bij u gebracht. Ze wennen dan vast wat aan de kerkdienst en het belangrijkste, ze krijgen zo ook Gods zegen mee.

 

Inlichtingen bij: Rian Bal. tel. nr. 642023.