U bent van harte welkom bij onze diensten
Iedere zondag om 10:00 en 18:00

Jodocuskerk
Hervormd Oosterland

Jaarthema 2017/18

Ons leven is zo druk bezet
met allerhande zaken
we weten voor God en zijn dienst
geen tijd meer vrij te maken.
De agenda is zo vol
we zijn rusteloos en moe
Bijbellezen en gebed
daaraan komen we niet toe

Geen tijd meer voor de naaste
om te luist ’ren naar elkaar
We vliegen het geluk voorbij
jakkeren van hier naar daar
God heeft ons in Zijn wijsheid
een dag van rust gegeven
Misschien draafden wij dan door
ook Hem voorbij, Het Leven.

Het is een zwoegen en gehaast
de klok beheerst het leven
Jezus zegt ons: “Kom tot Mij,
slechts Ik kan rust u geven
Je mag in stil vertrouwen
rusten in de zekerheid
dat bij Mij de ware rust is
reeds hier, en in eeuwigheid!”


Jannie van ’t Hoff – Dorst