U bent van harte welkom bij onze diensten
Iedere zondag om 10:00 en 18:00

Jodocuskerk
Hervormd Oosterland

Jaarthema 2017/18

"Is mijn…" zegt een van onze kleinkinderen als ze haar speelgoed moet delen met een nichtje van haar "Ja maar daar mag ... toch ook mee spelen, samen delen toch?"  "Is mijn…." benadrukt ze nog eens, om dan even later het speeltje toch aan die ander te geven… 

Loslaten – wat hebben we er allemaal mee te maken.…

het begint al in de kindertijd, als je naar school gaat laat je het thuiszijn bij moeder los.. Als je naar vervolg onderwijs gaat laat je nog meer los. Soms ervaren jongeren het als een bevrijding als ze in “den lande” gaan studeren en ze de “bemoeizucht” van thuis kunnen loslaten….
Bij het ouder worden laten we steeds weer meer los… Pubertijd, vrienden worden losgelaten.. Soms laten partners elkaar los.. het ging helaas niet meer…
Als je kinderen krijgt moet je die ook loslaten, ze gaan - vinden hun eigen weg in de maatschappij. Je komt op een leeftijd dat je je werk los moet laten, afhankelijk van de verbondenheid met het werk kan het loslaten als goed - moeilijk worden ervaren.
Soms wordt loslaten als pijnlijk ervaren b.v. wanneer we afscheid moeten nemen van geliefden, dan kunnen we voelen hoe we aan elkaar zijn verbonden.

Hoe gaat ons dat af… hebben we het in ons leven geleerd om los te laten… omdat we hebben geleerd de betrekkelijkheid van de dingen - de aardse zaken - te zien.
Loslaten….. in veel dingen en zaken, ja ten diepste ook in ons leven zijn we maar voorbijgangers…. we worden voor een ogenblik gezien, we lopen een tijdje met elkaar mee als partners, als vrienden… we doen een door God gegeven periode ons werk, onze hobby’s, ons ambt en nemen dan afscheid of worden gedwongen afscheid te nemen…
Loslaten ….. hoe gaan we er mee om? Bereiden we ons erop voor… of gaan we er krampachtig mee om…
Het zijn mijn kinderen, het is mijn huis - auto etc, soms hoor je wel eens spreken over mijn arts!!, Terwijl Paulus ons oproept met alles wat we hebben gekregen, te leven als niet bezittende. Zeker we mogen ermee leven en ervan genieten… maar ze zijn ons maar geleend de vele mooie dingen ….. als we zo leven, kunnen we ook loslaten.
Waarom, omdat we in geloof op weg zijn naar wat anders, wat beters, een ander bezit, een ander Vaderland. Daarom zijn we geroepen om te leven als mensen die leven van de hoop…

Heer, leer ons steeds weer los te laten.
ons te oefenen in geloof en hoop,
te leven uit vertrouwen en liefde,
door te geven wat opbouwend en
hoopgevend is, samen met de mensen
die met mij leven vanuit de goede hoop.
Om in vertrouwen te kunnen loslaten….
omdat Hij ons vasthoudt….


Leendert van der Werf.