U bent van harte welkom bij onze diensten
Iedere zondag om 10:00 en 18:00

Jodocuskerk
Hervormd Oosterland

Het lichtje…

avondmaalsbeker

Al vanaf zaterdag wachtte het lichtje gespannen af…. 

Immers het leek wel of er iets bijzonders ging gebeuren, want op de tafel was er een mooi groot wit kleed gelegd…. Dat gebeurde immers niet iedere week! Van slapen kwam die nacht niet veel, daarvoor was de spanning te groot.
Die spanning nam nog toe toen we prachtige zilveren bekers en schalen te voorschijn kwamen die op de tafel werden geplaatst, ze stonden te schitteren in de eerste zonnestralen die door de ramen naar binnen kwamen..

Lees meer...

Uit de mond van kinderen

kinderen bijbelHet gebeurde in een dienst in de Paaskerk te Oss, waar we te gast waren tijdens onze vakantie.
Tijdens het gesprek van de predikant met de kinderen, had de dominee het – op deze “wezenzondag” - over iets kwijt zijn… Ja dat was wel een beetje herkenbaar voor de kinderen. Soms waren ze iets kwijt waar ze lang naar moesten zoeken.


Toen ging het gesprek over God zoeken, maar ja je kunt God niet zien…, maar wel iets van God merken in andere mensen, zoals b.v. de zorg van je moeder… En toen zei een van de kinderen (5 jaar!!) … Je kunt God niet zien, maar je kunt God wel voelen, omdat Hij bij je is… Wat een boodschap, ook de dominee was even stil.. prachtig gezegd joh..
In gedachten kwamen de regels uit Gez. 234… Als heeft Hij ons verlaten, Hij laat ons nooit alleen. Wat wij in Hem bezaten, is altijd om ons heen.

Lees meer...

Jaarthema 2016/17

brood breken

Als college van ouderlingen in samenspraak met het pastoraal team, hebben we besloten om het jaarthema van de PKN over te nemen.

‘Deel je leven’

Lees meer...

Loslaten.....

"Is mijn…" zegt een van onze kleinkinderen als ze haar speelgoed moet delen met een nichtje van haar "Ja maar daar mag ... toch ook mee spelen, samen delen toch?"  "Is mijn…." benadrukt ze nog eens, om dan even later het speeltje toch aan die ander te geven… 

Loslaten – wat hebben we er allemaal mee te maken.…

Lees meer...

Gastvrij

“Gedenk dat jullie vreemdelingen geweest zijn in Egypte”.

Als er een ding duidelijk wordt verwoord in de Bijbel, is het wel de aan-dacht voor de ander. Als Abraham, Lot en anderen “vreemden” zien komen gaan ze naar hen toe en nodigen hen nadrukkelijk uit om bij hen te komen. Kom alstublieft met me mee, u bent mijn gast.

Lees meer...

Nederlands Bijbelgenootschap

Image 23 09 16 at 21.53De Bijbel heeft als Woord van God unieke betekenis voor onze wereld. Het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) stelt zich daarom ten doel de
Bijbel te verspreiden en door te geven in Nederland en - in het kader van de Wereldbond van Bijbelgenootschappen - wereldwijd.

Het NBG is een vereniging zonder winstoogmerk. Voor de realisering van zijn taken is het NBG vooral aangewezen op de (financiële) steun van leden, giftgevers en andere relaties.
Ieder jaar is er een uitgangscollecte bestemd voor het NBG.

Voor meer info: www.bijbelgenootschap.nl
Wanneer u een liedboek, bijbel of een andere Bijbelse uitgave van het NBG wilt kopen kunt u hiervoor naar de Evangelische boekwinkel:
Visstraat 6 in Zierikzee.

Op de levensweg…

levenspadOp onze levensweg hebben we – in iedere fase – onze verwachtingen.

Als we jong zijn kunnen we uitkijken naar onze (vervolg)studie, bij het opgroeien naar een mooie baan, een prachtige partner waar we het leven mee willen delen. Weer later naar (evt.) kinderen, een (eigen) huis. Jongeren gaan soms backpacken om veel van die andere wereld te ontdekken. Er worden plannen gemaakt voor de invulling van vakantie en vrije tijd. Bij het ouder worden wordt soms uitgekeken naar het bereiken van de pensioen gerechtigde leeftijd. Want dan gaan we…. en kunnen we….

Lees meer...

Overwegingen

Hartenruststraat

In zijn boekje “Doorkijkjes” schrijft ds. René van Loon over “Hartenruststraat” het volgende: Een van de nieuwste straten in Rotterdam bevindt zich in het Oude Noorden, langs het Zwaanhals is een nieuw blok woningen verrezen. Met het oog daarop is de Bloklandstraat doorgetrokken. Dit nieuwe gedeelte heet de “Hartenruststraat”. Volgens de gemeente Rotterdam verwijst deze naam naar "Huis Hartenrust dat sinds circa 1650 in de omgeving van de Rotte stond”. “Hartenrust” treft me, omdat we binnen wijkgemeente De Samaritaan juist nadenken over het jaarthema: ‘Waar het hart vol van is’.

Lees meer...

Dankt God in alles – 1 Thessalonicenzen 5 : 18

Dankdag, dat is toch eigenlijk iets van vroeger, toen waren de mensen veel afhankelijker van alles en nog wat. Een boer reed wat mest van zijn dieren op het land en hoopte op groei. Een molenaar zag uit naar wind zodat hij kon malen. Een veehouder was blij met regen zodat het gras kon groeien zodat hij dan zijn dieren kon voeden. De tuinder was bang voor de vroege nachtvorst of een harde (storm)wind zodat de vruchten vroegtijdig gingen vallen. Begrijpelijk dat er toen meer gedankt werd. Maar bij de komst van de kunstmest en de mechanisatie waren de mensen toch veel minder of helemaal niet meer afhankelijk. Maar nu werk je gewoon voor je loon wat is bedongen en afgesproken bij de cao onderhandelingen. Een boer volgt het zaaiprogramma, een veehouder kan gewoon bijvoeren en een tuinder bespuit bij dreigende nachtvorst zijn producten. Je koopt je brood bij de bakker om de hoek, want je hebt er tenslotte voor gewerkt.. Nee dankdag, dat is echt iets van vroeger.

Lees meer...