U bent van harte welkom bij onze diensten
Iedere zondag om 10:00 en 18:00

Jodocuskerk
Hervormd Oosterland

Uit de mond van kinderen

kinderen bijbelHet gebeurde in een dienst in de Paaskerk te Oss, waar we te gast waren tijdens onze vakantie.
Tijdens het gesprek van de predikant met de kinderen, had de dominee het – op deze “wezenzondag” - over iets kwijt zijn… Ja dat was wel een beetje herkenbaar voor de kinderen. Soms waren ze iets kwijt waar ze lang naar moesten zoeken.


Toen ging het gesprek over God zoeken, maar ja je kunt God niet zien…, maar wel iets van God merken in andere mensen, zoals b.v. de zorg van je moeder… En toen zei een van de kinderen (5 jaar!!) … Je kunt God niet zien, maar je kunt God wel voelen, omdat Hij bij je is… Wat een boodschap, ook de dominee was even stil.. prachtig gezegd joh..
In gedachten kwamen de regels uit Gez. 234… Als heeft Hij ons verlaten, Hij laat ons nooit alleen. Wat wij in Hem bezaten, is altijd om ons heen.

Lees meer...

Stil worden en luisteren

Het gebeurde toen ik klaarstond om naar de kerk te gaan. Ineens was er die opmerking, zomaar vanuit het niets... Opa moet goed luisteren in de kellek... (kerk)

Zo kregen we van onze kleindochter al een preek voor dat de preek begon... !!

Lees meer...

Jaarthema 2016/17

brood breken

Als college van ouderlingen in samenspraak met het pastoraal team, hebben we besloten om het jaarthema van de PKN over te nemen.

‘Deel je leven’

Lees meer...

Loslaten.....

"Is mijn…" zegt een van onze kleinkinderen als ze haar speelgoed moet delen met een nichtje van haar "Ja maar daar mag ... toch ook mee spelen, samen delen toch?"  "Is mijn…." benadrukt ze nog eens, om dan even later het speeltje toch aan die ander te geven… 

Loslaten – wat hebben we er allemaal mee te maken.…

Lees meer...

Gastvrij

“Gedenk dat jullie vreemdelingen geweest zijn in Egypte”.

Als er een ding duidelijk wordt verwoord in de Bijbel, is het wel de aan-dacht voor de ander. Als Abraham, Lot en anderen “vreemden” zien komen gaan ze naar hen toe en nodigen hen nadrukkelijk uit om bij hen te komen. Kom alstublieft met me mee, u bent mijn gast.

Lees meer...

Nederlands Bijbelgenootschap

Image 23 09 16 at 21.53De Bijbel heeft als Woord van God unieke betekenis voor onze wereld. Het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) stelt zich daarom ten doel de
Bijbel te verspreiden en door te geven in Nederland en - in het kader van de Wereldbond van Bijbelgenootschappen - wereldwijd.

Het NBG is een vereniging zonder winstoogmerk. Voor de realisering van zijn taken is het NBG vooral aangewezen op de (financiële) steun van leden, giftgevers en andere relaties.
Ieder jaar is er een uitgangscollecte bestemd voor het NBG.

Voor meer info: www.bijbelgenootschap.nl
Wanneer u een liedboek, bijbel of een andere Bijbelse uitgave van het NBG wilt kopen kunt u hiervoor naar de Evangelische boekwinkel:
Visstraat 6 in Zierikzee.

Op de levensweg…

levenspadOp onze levensweg hebben we – in iedere fase – onze verwachtingen.

Als we jong zijn kunnen we uitkijken naar onze (vervolg)studie, bij het opgroeien naar een mooie baan, een prachtige partner waar we het leven mee willen delen. Weer later naar (evt.) kinderen, een (eigen) huis. Jongeren gaan soms backpacken om veel van die andere wereld te ontdekken. Er worden plannen gemaakt voor de invulling van vakantie en vrije tijd. Bij het ouder worden wordt soms uitgekeken naar het bereiken van de pensioen gerechtigde leeftijd. Want dan gaan we…. en kunnen we….

Lees meer...